Activiteiten themajaar Rembrandt

Den Haag, 7 februari 2019

Interessante (educatieve) schoolreizen rondom het themajaar ‘Rembrandt & de Gouden Eeuw’


Uniek voor schoolreizen! Zoals beschreven in het artikel rondom dit themajaar is er genoeg stof om schooluitstappen boeiend te maken voor een breed publiek, ook scholieren. Zeker omdat je ook op heel veel locaties daarvoor terecht kunt naar gelang het aspect van ‘Rembrandt & de Gouden Eeuw’ tijdens jouw educatieve schoolreis je wilt belichten. Komt bij dat veel musea tentoonstellingen organiseren die je niet vaker zal zien, uniek dus. Hieronder een aantal suggesties om met je leerlingen naartoe te gaan.

Een weergaloos beeld
Het Rijksmuseum eert Rembrandt in 2019 met ‘Alle Rembrandts’ (tot 10 juni 2019). Nooit eerder pakte het Rijksmuseum uit met een tentoonstelling van alle werken van Rembrandt uit de collectie: tweeëntwintigschilderijen, zestig tekeningen en driehonderd prenten. Samen geven ze een weergaloos beeld van Rembrandt als mens, van wat hij om zich heen zag, wat hem fascineerde, hoe hij zijn verhalen vertelde en hoe vernieuwend hij daarin was. Zijn indringende zelfportretten, intieme tekeningen, rake weergaven van emoties en alledaagse taferelen laten zien dat Rembrandt ook vandaag nog altijd tot de allergrootste kunstenaars behoort.

Voor het oog van de wereld
Het Rijksmuseum start in juli 2019 met de restauratie van en het grootste onderzoek ooit naar De Nachtwacht van Rembrandt. Dit gebeurt voor het oog van het publiek in de Nachtwachtzaal van het Rijksmuseum en met de nieuwste en meest geavanceerde technologie. Op basis van het onderzoek wordt bepaald hoe we Rembrandts meesterwerk zo goed mogelijk kunnen behouden voor toekomstige generaties.

Societyhuwelijk
In het Fries Museum vormt ‘Rembrandt en Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw’ het begin van het themajaar Rembrandt & de Gouden Eeuw (24 november 2018 - 17 maart 2019). Aan de hand van dit bekende bruidspaar ontdekt de bezoeker hoe het eraan toeging in een societyhuwelijk in de 17e eeuw. Van de eerste hofmakerij, sprookjesachtige bruiloften en stichten van een gezin tot de donkere kanten van het huwelijk zoals kindersterfte en overspel. Huwelijksportretten, intieme schetsen en persoonlijke voorwerpen vertellen hoe lief en leed gedeeld werd in de Gouden Eeuw.

Zijn grootste liefdes
In ‘Het Rembrandthuis’ leer je in 2019 in drie tentoonstellingen Rembrandts leven en werk op verschillende manieren kennen en ontdek je bekende én minder bekende kunstwerken van de meester. Gedurende bijna twintig jaar maakte Rembrandt hier zijn bekendste werken, ontmoette hij de meest interessante personen en beleefde hij zijn grootste liefdes.

1) Rembrandts Social Network
‘Rembrandt’s Social Network’ (1 februari - 19 mei 2019) brengt Rembrandts sociale netwerk in kaart aan de hand van een aantal hoofdrolspelers, zoals jeugdvriend Jan Lievens, kunstkenner Jan Six, redder in nood Abraham Francen, kunstenaarsvrienden zoals Roelant Roghman en natuurlijk de familie van zijn vrouw, de Uylenburghs, zijn ‘bloedvrienden’. Opvallend is de informaliteit van de schilderijen, tekeningen en prenten, waaronder werk van Rembrandt dat zelden of nooit in Nederland te zien is.

2) Inspired by Rembrandt
‘Inspired by Rembrandt’ (7 juni - 1 september 2019) toont de meest opmerkelijke voorbeelden uit de museumverzameling. Ontdek de verrassende selectie van oud en nieuw, groot en klein, fijn en los. Hier zie je werk van onder andere Rembrandt, Hercules Segers, Edgar Degas, Pablo Picasso en ook van Horst Janssen, Willem den Ouden, Charles Donker en Glenn Brown.

3) Laboratorium Rembrandt
Laboratorium Rembrandt (21 september 2019 - 16 februari 2020) brengt de wereld van het materiaal-technisch onderzoek tot leven. De afgelopen jaren zijn diverse kunstwerken van Rembrandt door wetenschappers en restauratoren aan nieuwe onderzoeksmethoden onderworpen. Dit leverde verrassende en baanbrekende inzichten op. Bezoekers ervaren zelf de onderzoeksmethodes en technieken op de plek waar de kunstwerken ooit zijn gemaakt. Daarnaast organiseert het Rembrandthuis het hele jaar door verschillende evenementen waarbij de focus uiteraard op Rembrandt ligt. Zo zijn er onder andere lezingen, gallery talks en avondopenstellingen.

Met het blote oog
Het Mauritshuis grijpt 2019 aan om voor het eerst in zijn bestaan de hele collectie van Rembrandt van Rijn in één tentoonstelling te tonen met Rembrandt en het Mauritshuis (31 januari - 15 september 2019). Van elk schilderij wordt het verhaal verteld hoe het in de verzameling van het museum is terechtgekomen. Wie ontdekte het schilderij? Werd het gekocht of geschonken? Hoe werd het onderzocht? Waarom en hoe vielen sommige schilderijen na een tijd van hun ‘Rembrandt-voetstuk?’ Het publiek wordt bovendien uitgenodigd te kijken en te vergelijken. Is het verschil tussen ‘wel een Rembrandt’ en ‘geen Rembrandt’ met het blote oog te zien? En hoe zit het met de twee portretten waar twijfels over bestaan? Achttien schilderijen, 350 jaar fascinerende geschiedenis.

‘Beeldvorming over Johan Maurits’ (4 april - 7 juli)
Het museum organiseert daarnaast een tentoonstelling over beeldvorming rondom de naamgever van het museum, Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679). In deze tentoonstelling komen verschillende perspectieven op Johan Maurits naar voren, van zijn reputatie als gouverneur van Nederlands Brazilië in de 17de eeuw tot en met hedendaagse visies op zijn leven en werk. Het Mauritshuis nodigt de bezoeker uit zijn of haar mening in de tentoonstelling te vormen en te delen.

Nicolaes Maes (7 oktober 2018 - 19 januari 2019)
In het Rembrandtjaar 2019 geeft het Mauritshuis ruim baan voor Nicolaes Maes, één van Rembrandts meest getalenteerde leerlingen. Maes begon zijn carrière met bijbelse verhalen te schilderen waarin de invloed van zijn leermeester duidelijk terugkomt. In de daaropvolgende jaren schilderde hij intieme huiselijke taferelen die meestal gericht waren op vrouwen die zich bezighielden met huishoudelijke taken. Vanaf de jaren 1660 ontwikkelde Maes een elegante stijl van portretten die populair was bij zijn klanten in Dordrecht en Amsterdam. Het is de eerste, grote internationale tentoonstelling over deze kunstenaar met meer dan dertig schilderijen en het belicht alle aspecten van Maes’ gevarieerde oeuvre.

Niet eerder zo compleet
Vanaf de heropening van Museum De Lakenhal in het late voorjaar van 2019 ligt de nadruk op ‘Rembrandt & de Gouden Eeuw’ in de vaste opstelling van het vernieuwde museum. Met ‘Jonge Rembrandt’ 1624-1634 (3 november 2019 - 9 februari 2020) sluit het museum het herdenkingsjaar met een exclusieve presentatie over het vroegste werk van Rembrandt. De focus ligt op de eerste tien jaar van zijn kunstenaarschap. Een unieke verzameling vroege werken is te zien in Leiden, de stad waar hij de eerste en cruciale stappen in zijn kunstenaarscarrière zette. Niet eerder was een presentatie van het vroegste werk van Rembrandt zo compleet. Het unieke karakter van de tentoonstelling vertaalt zich in een bijzondere selectie bruiklenen uit binnen- en buitenland met nieuwe inzichten in de maatschappelijke, culturele en artistieke context waarin Rembrandt aan zijn loopbaan begon. Het publiek kijkt als het ware over de schouders van de jonge schilder mee en ziet hoe zijn talent tot bloei komt. Werken die de inmiddels wereldberoemde meester op Leidse bodem maakte, keren na bijna 400 jaar terug naar zijn geboortestad. De tentoonstelling omvat ruim veertig schilderijen, honderdtwintig etsen en twintig tekeningen. Naast werk van Rembrandt zijn ook werken van onder andere tijdgenoten Jan Lievens, Pieter Lastman en leermeester Jacob van Swanenburg te zien.

Met speciale dank aan het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en Stichting Het Rijksmuseum. (foto © Rijksmuseum - Rembrandts meesterwerk 'De Nachtwacht' in het Rijksmuseum.)
 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van aanbiedingen, speciale acties en schoolreisnieuws!