Schoolkamp met hulp van de NPO gelden

Escharen, 12 oktober 2021


Schoolkamp met hulp van de NPO gelden


Het schoolkamp draagt bij aan het welbevinden van leerlingen en omvat, afhankelijk van het programma, vaak sportieve activiteiten en natuur- of cultuureducatie. De NPO gelden kunnen hierdoor vaak ingezet worden ter ondersteuning van het schoolkamp.

Nationaal Programma Onderwijs
De coronacrisis heeft veel van iedereen gevraagd, van docenten maar zeker ook van de jeugd. School was anders, kinderen waren minder vaak in de klas en minder vaak samen met vriendjes en vriendinnetjes. Het leren maar zeker ook de sociale ontwikkeling heeft hierdoor soms een achterstand opgelopen.

Gelukkig is er vanaf schooljaar 2021-2022 per leerling ongeveer € 700,00 beschikbaar om door corona opgelopen achterstanden in te lopen. Juist omdat het schoolkamp een sterke bijdrage levert aan sociale ontwikkeling kunnen de NPO gelden hier prima voor ingezet worden. Zeker in combinatie met een educatieve, sportieve of culturele activiteit.

De menukaart
Om de NPO-gelden in te zetten kan de door de overheid geformuleerde menukaart gebruikt worden. Afhankelijk van het programma draagt een schoolkamp bij uit verschillende thema’s uit de menukaart zoals de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling en de ontwikkeling van executieve functies (zoals samenwerkend leren) van leerlingen.

Bijdrage aan sociale interactie
Voor de meeste kinderen is het schoolkamp de eerste keer dat ze op zichzelf zijn aangewezen. In een andere omgeving, zonder de aanwezigheid van ouders. Dat is best eng, zelf beslissingen nemen. Maar al snel neemt zelfvertrouwen het over van angst en ervaren kinderen op positieve wijze dat ze tot heel veel in staat zijn. Gelukkig zijn daar natuurlijk ook de andere kinderen. Die zitten in eenzelfde situatie, je staat er dus niet helemaal alleen voor. Samen activiteiten ondernemen, samen de afwas doen en samen slapen. De sociale ontwikkeling krijgt hierdoor op schoolkamp, in korte tijd, een enorme stimulans.

Educatief, sportief of cultureel programma in de natuur
Het schoolkamp krijgt natuurlijk een extra waarde door het programma, veel groepen kiezen ervoor om plezier te combineren met een educatief programma. Hierbij kan gedacht worden aan natuureducatie in combinatie met de boswachter, een sportmiddag of cultuureducatie op locatie zoals dans of toneel. Allemaal activiteiten die passen in de NPO-menukaart.

NPO-gelden inzetten? Neem contact op met de verhuurder
Geen enkele school en geen enkel kamp is hetzelfde, dan is het fijn om rechtstreeks contact te hebben met de verhuurder. Hij of zij kent zijn eigen accommodatie en omgeving natuurlijk het allerbeste. Groepsaccommodaties aangesloten bij ElkeGroep.nl zijn stuk voor stuk professionele bedrijven, met lokale kennis en liggend in de mooiste stukjes natuur van Nederland. Vraag dus gerust de ondernemer naar de mogelijkheden om (natuur)educatie in te passen in het programma.

ElkeGroep.nl is een portal gemaakt door de verhuurders zelf met als doel om de gast een goed en betrouwbaar overzicht te geven van groepsaccommodaties in Nederland. Zonder tussenkomst van derde partijen en met rechtstreeks contact tussen gast en verhuurder. Er zijn meer dan 300 groepsaccommodaties aangesloten. Kijk voor alle mogelijkheden op www.elkegroep.nl

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van aanbiedingen, speciale acties en schoolreisnieuws!