In gesprek met... Janny Weender, interne begeleider en cultuurcoördinator

Groningen, 7 oktober 2014

In gesprek met Janny Weender, interne begeleider en cultuurcoördinator van CBS De Heerdstee in Groningen.


De Heerdstee is een Christelijke basisschool en is gevestigd aan de Bentismaheerd, naast het gezondheidscentrum en grenzend aan kerkelijk centrum De Bron. De school is een Daltonschool. Bij Daltononderwijs leren kinderen zelfstandig beslissingen te nemen, daarvoor verantwoordelijkheid te dragen en samenwerking te zoeken om een beter resultaat te krijgen en elkaar beter te leren kennen.

Door de nadruk op zelfstandigheid is het mogelijk extra aandacht te besteden aan kinderen die dit nodig hebben omdat ze minder of juist meer aankunnen.

Janny Weender is interne begeleider voor de groepen 1 tot en met 4 en heeft, samen met Hanneke Rogus, groep 5 onder haar hoede. Daarnaast is zij cultuurcoördinator van de school.

Janny, hoelang ben je al verbonden aan De Heerdstee?
'Vanaf de start op 14 april 1980. Die dag opende de school, een noodgebouw aan de Framaheerd, voor het eerst de deuren. De school had toen ruim twintig leerlingen. De toenmalige directeur, Jaap van der Heide en ik waren de enige leerkrachten. Twee jaar later is de school verhuisd naar de Bentismaheerd en groeide het aantal leerlingen naar ongeveer 230 op dit moment. Het aantal medewerkers groeide natuurlijk mee.

Cultuurcoördinator
De Heerdstee besteedt veel aandacht aan cultuur. Naast lessen voor beeldende vorming, drama en muziek is er aandacht voor dans, literaire vorming, media-educatie en cultureel erfgoed. De lessen bestaan uit een leergedeelte en vervolgens een praktijkgedeelte. Bijvoorbeeld bij muziek hebben groep 3 en 4 elke week muziekles en vanaf groep 5 gaan leerlingen actief aan de gang met muziekinstrumenten die op school aanwezig zijn. Dat zijn saxofoon, trompet, dwarsfluit en blokfluit. Docenten van de muziekschool geven die lessen.'

Wat houdt de functie van bovenschoolse cultuurcoördinator in?
'Dat moet allemaal wel goed gecoördineerd worden en die taak heb ik. Sinds een jaar of acht ben ik bovenschools cultuurcoördinator van zes scholen in de wijk die een eigen coördinator hebben. De visie daarbij is om gemeenschappelijke projecten te doen. De school maakt deel uit van de Vensterwijk Beijum en deze organiseert binnen en buiten de school activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie. De bibliotheek is ook een belangrijke samenwerkingspartner. Ik ben veel op pad om contacten te leggen en te onderhouden en om van alles te regelen.'

Wat is je betrokkenheid bij de uitgave van het boek over de geschiedenis van Beijum?
'Ik zit in een werkgroep die zich bezighoudt met de totstandkoming van het boek. Ik zit daarin als vertegenwoordiger van alle scholen uit de Vensterwijk, omdat het boek ook geschikt moet zijn voor gebruik in het onderwijs vanaf groep zeven. Om dat boek heen zijn digitale lesbrieven en 3D filmmateriaal ontwikkeld onder supervisie van illustrator Jouke Nijman. Met dat materiaal kan de geschiedenis van de eigen wijk op een prachtige manier voor de leerlingen aanschouwelijk worden gemaakt. En in Beijum is de geschiedenis op veel plekken zichtbaar. Vanuit de lessen over de geschiedenis van je eigen wijk kan de geschiedenis gemakkelijker doorgetrokken worden naar de vaderlandse en wereldgeschiedenis.'

Doe je in je vrije tijd ook aan cultuur?
'Jazeker, ik ben muziekliefhebber en bezoek regelmatig muziekconcerten. Het afgelopen jaar ben ik naar Grinderman, Triggerfinger en Faithless geweest. Verder draai ik graag langspeelplaten op mijn nieuwe platenspeler. Ik vind het geluid van een langspeelplaat beter dan die van een cd. En platenhoezen zijn natuurlijk veel mooier dan die kleine cd-boekjes. Mijn laatste aanschaf is El Camino van The Black Keys en van vrienden heb ik een lp van de Groningse groep Sexton Creeps gekregen. Andere hobby’s zijn schaatsen, lezen, motorrijden en veel cultuur opsnuiven in theater en museum.'

Met dank aan: Menno Fritsma (tekst) en Bart Luurtsema
 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van aanbiedingen, speciale acties en schoolreisnieuws!