‘Eren en leren’, een column van Wim van de Donk (voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei)

Amsterdam, 18 april 2023


‘Eren en leren’


Ieder jaar is Nederland op 4 mei om acht uur twee minuten stil. Tijdens de Nationale Dodenherdenking herdenken we de oorlogsslachtoffers en op 5 mei vieren we dat we sinds de bevrijding in een vrije, open, democratische rechtsstaat leven.

Om de betekenis van deze dagen goed te kunnen doorgronden, is het belangrijk dat kinderen leren over wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd en waarom het belangrijk is om de slachtoffers te blijven herdenken en eren. Ook is het belangrijk de lessen die uit deze verschrikkelijke oorlog en de Holocaust getrokken zijn over te dragen aan nieuwe generaties en met hen te spreken over het belang en de kwetsbaarheid van onze vrije, open, democratische samenleving.

Daarom stimuleert het Nationaal Comité 4 en 5 mei het gesprek over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en over de betekenis van vrijheid en onvrijheid op school, in de klas en thuis in families. Ook via de vele musea en herinneringscentra die ons land rijk is, kunnen leerlingen en hun docenten heel direct en vaak ook in hun eigen omgeving in contact komen met dit belangrijke onderwerp.

Voor scholieren is er in heel Nederland een uitgebreid aanbod van oorlogsmusea en bezienswaardigheden. Daar kunnen leerlingen een duidelijk beeld krijgen van wat er zich in de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. Via www.tweedewereldoorlog.nl/musea is een breed scala aan interessante musea te vinden. En in de voorjaarseditie van het Nationaal Schoolreis Magazine (editienr. 62) is er per provincie informatie over de oorlogsgeschiedenis opgenomen evenals de aan de oorlog gerelateerde schoolreisbestemmingen.

Het jaarthema voor de herdenkingen en vieringen is dit jaar Leven met Oorlog. Ook veel schoolreisbestemmingen hebben speciale exposities rond dit thema ingericht. Oorlog is nooit ver weg. Veel Nederlanders hebben via overlevering van generatie op generatie te maken met de Tweede Wereldoorlog of andere oorlogen. Via het thema Leven met Oorlog leer je hoe mensen betekenis geven aan het oorlogsverleden. En hoe ze omgaan met actuele dreigingen. Via het themajaar leer je begrijpen wat de impact van oorlog is op individuen, families en op de samenleving. Ik hoop dat ook jij je daar bij de keuze van jouw schoolreis door wilt laten inspireren.

Wim van de Donk

Wim van de Donk is sinds 2021 voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei (www.4en5mei.nl) heeft als taak richting, inhoud en vorm te geven aan herdenken en vieren en de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Fotocredit © Merlijn Doomernik.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van aanbiedingen, speciale acties en schoolreisnieuws!