Themajaar 2022: De geboorte van Nederland 450 jaar

Brielle, 26 april 2022


Special 2022: De geboorte van Nederland 450 jaar


Het jaar 1572 wordt beschouwd als het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én het was ook een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Tijdens deze oorlog werd hevig gestreden, het was ten dele ook een godsdienstige burgeroorlog. Alle steden in de Nederlanden speelden hierin een eigen rol en hebben daarom eigen herinneringen. Sommige steden bleven de landsheer, koning Filips II van Spanje, trouw. Andere steden namen deel aan een opstand onder leiding van Willem van Oranje. Nu, 450 jaar later, zijn veel Nederlandse gemeenten lid van het Samenwerkingsverband 1572. Zowel plaatsen die deelnamen aan de Opstand, als plaatsen die dat niet of pas later deden. Dit jaar gaan ze gezamenlijk de gebeurtenissen en thema’s uit 1572 breed herdenken.

De inname van Den Briel door de Watergeuzen in 1572 was het startsein voor meerdere steden en dorpen in Nederland om onder leiding van Willem van Oranje in opstand te komen tegen de Spaanse koning Filips II. Er was voor 1572 al onrust in de Nederlanden. Een aantal edelen, waaronder Willem van Oranje, vond dat Filips II hun belangen niet goed behartigde en pleitten bovendien voor meer tolerantie voor andere geloven. In 1566 volgde een golf van vernielingen van katholieke kerken en kloosters: de Beeldenstorm. De fanatieke katholieke Filips II sloeg hard terug en arresteerde velen, waaronder de graven Egmond en Horne die hij in 1568 liet onthoofden in Brussel.In dit jubileumjaar gaan de samenwerkende 1572-gemeenten de gebeurtenissen en thema’s uit 1572 en het begin van de Tachtigjarige Oorlog breed herdenken en actualiseren. De thema’s zijn vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid.

Bron: www.geboortevannederland.nl. De agenda met alle evenementen in 2022 kan je vinden op de website www.geboortevannederland.nl/kalender-2022/

(© Fotocredit www.facebook.com/brielle2022.nl. Brielle viert in 2022 het hele jaar ‘450 jaar bevrijding’ door de Watergeuzen)

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van aanbiedingen, speciale acties en schoolreisnieuws!