In gesprek met... Aljo de Bruijn (leerkracht en cultuurcoördinator)

Bussum, 20 februari 2014

In gesprek met Interne Cultuurcoördinator en juf Aljo de Bruijn


Aljo de Bruijn is leerkracht van groep 6B van de OBS Emmaschool in Bussum. Drie jaar geleden volgde ze de opleiding tot Interne Cultuurcoördinator. 'Ik vind het belangrijk dat een school cultuureducatie in haar curriculum heeft. De kinderen leren verder kijken dan de gangbare vakken, zoals rekenen en taal. We halen voor onze culturele projecten altijd kunstenaars of andere aanbieders van cultuur in de ruimste zin van het woord in de klas', zegt Aljo.


'We halen altijd culturele aanbieders in de klas'


'Ieder jaar organiseren we een project van drie weken, waar alle groepen van de school aan meedoen. Dat kan theater, muziek, beeldende kunst, dans of een sociaal project zoals Fair Trade zijn. Het gekozen thema wordt dan in alle vakken geïntegreerd, van aardrijkskunde tot rekenen. Je kunt de kinderen laten tekenen of schrijven, maar ook driedimensionaal iets laten maken. Het is vreselijk leuk. Op die manier wordt de cultuur als het ware ingezogen. Ze zijn er drie weken mee bezig en het maakt enorme indruk op ze. Als je bijvoorbeeld tekenles geeft over Escher is dat wat anders dan wanneer je materie van beeldende kunst volledig in alle vakken integreert.'

Kinderen zijn altijd enthousiast
De ervaring van Aljo is dat ook de ouders de cultuureducatie geweldig vinden. De kinderen zelf zijn altijd vreselijk enthousiast en vergelijken zelfs onderling welk project ze het leukst vonden. Aljo: “Daaraan merk je hoe ze het beleven en er nog lang mee bezig zijn. Naast de grote projecten hebben de groepen ook nog eigen culturele projecten, zoals dans, muziek, beeldende kunst, theater en film. Ik zorg ervoor dat elke groep zich ergens voor heeft ingeschreven. Ons beleid is dat een kind bij het verlaten van de school alle disciplines van cultuur doorlopen heeft. We hebben ook een CCC (culturele creatieve commissie) die de projecten bekostigt vanuit de ouderbijdragen. Van de overheid ontvangen we € 10,90 per kind. Daar bekostigen we de groepsprojecten van. De overheid is weliswaar gestart met de cultuureducatie, maar de inzet wisselt vaak en dan laten ze bepaalde plannen weer vallen. Een school wordt echter wel op de kerndoelen afgerekend, maar je krijgt er geen extra geld voor en dat is toch jammer.'

'Op School' en cultuureducatie in het Nationaal Schoolreis Magazine
Aljo: 'Ik vind het interessant dat het Nationaal Schoolreis Magazine aandacht besteedt aan cultuureducatie op school en in het algemeen. Het is heel erg prettig als je op deze schoolreissite of in het magazine aanbieders van cultuur kunt vinden. Ik google veel, maar deze site is overzichtelijk en handig, je leest er veel tips en er is een breed aanbod.'

Aljo de Bruijn is leerkracht groep 6B en Interne Cultuurcoördinator op de Emmaschool in Bussum. Foto: 'Archeon in de klas' Archeotolken brengen de geschiedenis naar school.

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van aanbiedingen, speciale acties en schoolreisnieuws!