De nieuwe kijk op betekenisvolle schoolreizen

Breda, 2 november 2017

‘Het effect van de schoolreis reikt veel verder dan de werkelijke reis.’ Docenten zoeken naar een nieuwe invulling van hun buitenlandse schoolreizen. Dit blijkt uit de gesprekken die reisorganisatie Travel Inventive had met talloze jongeren, docenten en schoolleiders over hun visie op schoolreizen. Dit levert een vernieuwde kijk op schoolreizen op. Schoolreizen moeten meer aansluiten bij de hedendaagse belevingswereld en problematiek van jongeren. Want op reis gaan betekent weg zijn uit je vertrouwde omgeving en is daarmee een uitgelezen kans om nieuwe dingen te leren en ontdekken, vrij van patronen en gewoontes. Een interessant uitgangspunt.

Uitdagingen: impactvolle schoolreisconcepten die passen bij de huidige wereld van jongeren.

Uitdaging 1: virtuele wereld versus de werkelijke wereld
Jongeren leven tegenwoordig in twee conflicterende werelden: hun virtuele wereld en de werkelijke wereld. Ze zijn steeds bezig met het beeld dat ze van zichzelf willen neerzetten. Hun focus op de virtuele werkelijkheid maakt hen minder sociaalvaardig. Jongeren van nu staan continu in contact en komen niet los van de buitenwereld. Ze zitten in een sneltrein en moeten vooruit. Er wordt te weinig stilgestaan bij wie ze echt zijn en wat ze goed kunnen en willen.

‘Je wilt leerlingen meer meegeven dan kennis. Je wilt ze laten ontdekken wie ze zelf zijn, wie de ander is.’ (Ruud, docent)


In de nieuwe kijk op betekenisvolle schoolreizen biedt de reis ondersteuning bij deze facetten van onzekerheid. Met als uitdaging: geef niemand de kans zich in de eigen wereld terug te trekken. Het reisconcept ‘worden wie je bent op schoolreis’ spreekt docenten enorm aan. Binnen dit concept is ruimte voor verstilling, dialoog, verbinding, keuzevrijheid, moed en reflectie. Het doel van dit reisconcept is jongeren uit te dagen en te laten ontdekken hoe ze hun persoonlijkheid vorm kunnen geven binnen de dynamiek van hun eigen leven. Ze ontdekken wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en willen bereiken.

Uitdaging 2: Jongeren zoeken vrijheid en verantwoordelijkheid
Jongeren willen weten waar ze naartoe werken. Waarom ze moeten doen wat ze moeten doen. Het eindproduct moet concreet zijn. Docenten en jongeren onderschrijven in hun nieuwe kijk op schoolreizen het belang van persoonlijke initiatieven van leerlingen. Als iets voor jongeren betekenis heeft, leren ze duizend keer meer. In de voorbereiding van de reis en onderweg staat produceren in plaats van consumeren centraal. Leerlingen zijn mede-eigenaar van de reis. Hebben hun eigen stem. Ze maken een ‘do it yourself’-schoolreis, waarbij ze worden uitgedaagd op hun persoonlijke talenten en interesses. Het eindproduct van de reis kan bijvoorbeeld een vlog zijn.

Uitdaging 3: Jongeren zijn erg gericht op hun eigen wereld
In de gesprekken tussen Travel Inventive en docenten komt het onderwerp steeds terug: jongeren van nu zijn erg gericht op hun eigen wereld. Ze zijn CEO van hun eigen individu, zoals één docent het mooi verwoordde. Ze hebben moeite met denken buiten hun eigen kaders. In de nieuwe kijk op schoolreizen staat onder andere mensvorming en burgerschap centraal. Reizen zet alles in een breder perspectief. De reis opent poorten naar een oriëntatie op de samenleving. Hoe maak je van de scholieren waardevolle leden van de maatschappij? Met open blik ontdekken ze belangrijke life skills, ze ervaren de kracht van het onbekende. Elementen als omgaan met vooroordelen binnen en buiten de groep komen terug. Jongeren ontwikkelen sociale en culturele vaardigheden en leren van mensen met verschillende achtergronden. Onderweg, juist buiten de landsgrenzen, leren ze empathisch communiceren. De reis levert zo een wezenlijke bijdrage aan de mensvorming van jongeren.

Uitdaging 4: de aandachtspanne van jongeren is kort
In de nieuwe kijk op schoolreizen wordt de bestemming een interactieve experience met de hele stad als speelveld. Leerlingen gaan uitdagingen en puzzels aan die samen een bijzonder, lokaal verhaal vertellen. Door het verhaal leggen ze verbinding met de bestemming. Ze ontdekken de verhalen van de stad! Wat vertelt de geschiedenis over het heden? Docenten onderschrijven de perfecte aansluiting van een dergelijk reisconcept bij de belevingswereld van jongeren. Het verhaal brengt de bestemming tot leven. Het toevoegen van een competitie-element stimuleert samenwerking en creativiteit. Leerlingen gebruiken proactief hun talenten om de wedstrijd te winnen, het verhaal als eerste te ontrafelen.

De kijk op de volgende generatie schoolreizen laat zich samenvatten als ‘meer betekenisvol op reis met leerlingen’. De reis heeft een positieve impact op de wereld en op de groei en persoonlijke ontwikkeling van de jongere.

'Worden wie je bent op schoolreis: impactvol schoolreisconcept.'Travel Inventive (reisorganisatie voor buitenlandse schoolreizen) kwam, door structureel onderzoek en veel gesprekken met docenten, tot een aantal waardevolle inzichten.

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al onze aanbiedingen en nieuwtjes!