Wetsvoorstel vrijwillige ouderbijdrage

Utrecht, 1 maart 2018

Het moet gedaan zijn met de uitsluiting van kinderen bij allerlei (buitenschoolse) activiteiten op school , als hun ouders geen vrijwillige bijdrage kunnen en/of willen betalen. Informatiepunt Ouders & Onderwijs, LAKS en de politieke partijen SP, GroenLinks en PvdA slaan de handen ineen om de problemen met de vrijwillige ouderbijdrage op te lossen.

De vrijwillige ouderbijdrage
Veel scholen vragen elk jaar een financiële bijdrage van ouders. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten of materialen die niet bij het verplichte lesprogramma horen. Voor verplichte activiteiten mag een leerling nooit worden uitgesloten, voor extra activiteiten wel. In de schoolgids staat hoe hoog de ouderbijdrage is, waar hij voor gebruikt wordt en dat de bijdrage vrijwillig is.

Voor uitgebreide informatie over de vrijwillige ouderbijdrage, de verschillen, het verplichte onderwijsprogramma, wel of niet uitsluiten van kinderen, extra activiteiten en materialen, korting of kwijtschelding en over de hoogte van de ouderbijdrage verwijzen wij je graag naar de online publicatie ‘De vrijwillige ouderbijdrage’ van hét informatiepunt Ouders & Onderwijs.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al onze aanbiedingen en nieuwtjes!